Άννα Καλαϊτσίδη
Ειδικός/ή παιδαγωγός
Ηλικία 30 ετών
Άννα Καλαϊτσίδη
Ειδικός/ή παιδαγωγός

 

Η Άννα Καλαϊτσίδη είναι Απόφοιτη του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α και κάτοχος μεταπτυχιακού Διπλώματος με Ειδίκευση στην “Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ” MEd (  Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Πατρών ).

Έχει πολυετή εμπειρία στον εκπαιδευτικό χώρο:

 • ως φιλόλογος
 • ως ειδική παιδαγωγός
 • ως δασκάλα παράλληλης στήριξης

Πιστοποίηση:

1. Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης

2. Γραφής & ανάγνωσης Τυφλών Braille

3. “Πρώτες βοήθειες & Βασική Υποστήριξη Ζωής/ ΚΑΡΠΑ – ΑΕΑ”

Υπηρεσίες:

 • Εξατομικευμένη διδασκαλία παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες & ειδικού τύπου μαθησιακές δυσκολίες π.χ. ΔΕΠ-Υ, δυσλεξία.
 • Εξατομικευμένη διδασκαλία παιδιών με προβλήματα όρασης
 • Εξατομικευμένη διδασκαλία παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές ( έμφαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων επιβίωσης )
 • Προγράμματα παρέμβασης
 • Τεχνικές επίλυσης συγκεκριμένων προβλημάτων

Ειδικότερα ως ειδική παιδαγωγός μπορεί να βοηθήσει παιδιά με:

 • Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
 • Δυσγραφία (δυσκολίες στη γραφή)
 • Δυσαριθμησία (δυσκολίες στην αναγνώριση των αριθμών και στην εκτέλεση των αριθμητικών πράξεων)
 • Δυσορθογραφία (δυσκολία στην εκμάθηση και την απομνημόνευση των κανόνων ορθογραφίας)
 • Δυσκολία στην κατανόηση του γραπτού και προφορικού λόγου.
 • Δυσκολία στην ανάπτυξη κειμένου (γραπτή περιγραφή και αφήγηση)
 • Δυσκολία στην τήρηση προγράμματος μελέτης.
 • Περιορισμένο λεξιλόγιο, λιτή έκφραση.

Υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης:

 • Ενίσχυση Αντιληπτικών Ικανοτήτων και ανάπτυξη γνωστικών Δεξιοτήτων
 • Επικοινωνία με συνομηλίκους
 • Δεξιότητες Κοινωνικής Προσαρμογής
 • Οργάνωση του χρόνου
 • Εκμάθηση και Εξάσκηση σε δραστηριότητες της καθημερινής ζωής (αυτοεξυπηρέτηση)
 • Ανάπτυξη Προφορικού Λόγου και Περιγραφικής Ικανότητας
 • Εμπλουτισμός Λεξιλογίου
 • Εξάσκηση Γραπτού Λόγου
 • Ανάπτυξη Φαντασίας του Παιδιού

Στόχος μου είναι να μαθαίνω στο παιδί πώς να μαθαίνει. Κάθε παιδί μπορεί να μάθει, αρκεί ο εκπαιδευτικός να επιστρατεύει ποικίλες στρατηγικές μάθησης & τρόπους διδασκαλίας.

Επιπρόσθετες Σπουδές