Δρακοπούλου Ειρήνη
Ειδικός/ή παιδαγωγός
Μαλικούτη 2, Ηράκλειο Κρήτης
Δρακοπούλου Ειρήνη
Ειδικός/ή παιδαγωγός

Υπηρεσίες

 

 

 

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (Φ.Π.Ψ) στο National and Kapodistrian University of Athens