Καραγιάννης Δημήτρης
Νοσηλευτής/τρια
Καραγιάννης Δημήτρης
Νοσηλευτής/τρια

Υπηρεσίες

 • Ατομική υγιεινή και καθαριότητα
 • Έλεγχος πίεσης, σακχάρου
 • Συνοδεία σε Νοσοκομειακούς χώρους
 • Ενδομυϊκές και υποδόριες ενέσεις
 • Τοποθέτηση ή αφαίρεση του καθετήρα κύστεως
 • Λήψη ούρων γίνεται άσηπτα και με καθετήρα μιας χρήσεως για διενέργεια οποιαδήποτε εξετάσεων
 • Πλύσεις κύστεως
 • Περιποίηση κολοστομίας, κυστεοστομίας, μικρών και μεγάλων κατακλίσεων, χειρουργικών τραυμάτων μετεγχειρητικά με ανάλογα υλικά και
 • με τις οδηγίες του εκάστοτε θεράποντα ιατρού
 • Υποκλυσμοί χαμηλοί ή υψηλοί για θεραπευτικούς ή διαγνωστικούς σκοπούς
 • Αιμοληψίες είτε για λογαριασμό μικροβιολογικών εργαστηρίων, είτε για λογαριασμό των ασθενών
 • Δυνατότητα τοποθέτησης φλεβοκαθετήρα στο σπίτι
 • Τοποθέτηση υποδόριων εμφυτευμάτων
 • Δυνατότητα για απασχόληση μέχρι 8 ώρες εντός  24ωρου υπό συνεννόηση και όχι σε σταθερή βάση