Κούρια Ιωάννα
Ψυχολόγος

Σπούδασα Ψυχολογία στο τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου ολοκλήρωσα και τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στη Σχολική Ψυχολογία. Συνεχίζοντας την εκπαίδευση μου στην Ψυχοθεραπεία και τη Συμβουλευτική ειδικεύτηκα στην Συστημική Οικογενειακή Θεραπεία από τη Μονάδα Οικογενειακής Θεραπείας του Ψ.Ν.Α., στην Τραυματοθεραπεία με τη μέθοδο EMDR από το Ινστιτούτο Τραυματοθεραπείας, στο Συντονισμό Σχολών Γονέων από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Σχολών Γονέων και στη Συμβουλευτική Ευπαθών Ομάδων του πληθυσμού από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Παράλληλα απέκτησα το δίπλωμα μου στο Life and Executive Team Coaching από το Athens Coaching Institute.

Εργάζομαι ιδιωτικά ως Ψυχοθεραπεύτρια και είμαι συντονίστρια θεραπευτικών ομάδων και ομάδων εποπτείας.

Ανάγκη μου … η συνεχής εξέλιξη και η κατανόηση του ανθρώπινου ψυχισμού.

Επιθυμία μου … να γίνομαι σύμμαχος στο ταξίδι προς την προσωπική ανάπτυξη και την ανακούφιση από συμπτώματα και τραυματικά βιώματα.

Υπηρεσίες

  • Ατομική ψυχοθεραπεία 

Η ψυχοθεραπεία είναι μια διαδικασία ίασης και αυτογνωσίας η οποία επιτυγχάνεται μέσα από τη σχέση με έναν θεραπευτή. Ξεκινάει πάντα με αίτημα του θεραπευόμενου, ο οποίος επιζητά την ανακούφιση από κάποιο σύμπτωμα, την αντιμετώπιση μιας δυσκολίας ή ενός αδιεξόδου ή την καλύτερη κατανόηση του εαυτού. Μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον αποδοχής, ο θεραπευόμενος ενθαρρύνεται να εκφράσει σκέψεις και συναισθήματα, έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί βιώματα που έχουν καθορίσει την εξέλιξη του, να κατανοήσει τα βαθύτερα αίτια όσων του συμβαίνουν αλλά και να ανακαλύψει νέους λειτουργικούς τρόπους σκέψης, επικοινωνίας και συμπεριφοράς. Στόχος είναι να μπορεί να λειτουργεί αρμονικά στο παρόν, χωρίς ψυχικό πόνο, ένταση ή άγχος αλλά και να βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον.

  • Θεραπεία παιδιού / εφήβου

Στην Ψυχοθεραπεία Παιδιών ή Εφήβων στόχος μας είναι η ανακούφιση από τα συμπτώματα, η παρέμβαση στο σύστημα που εμφανίζεται το πρόβλημα και η πρόληψη για την υγιή ανάπτυξή τους ως ενήλικες. Χρησιμοποιούμε μεθόδους προσαρμοσμένες στις ανάγκες της ηλικίας τους, διαμορφώνουμε ένα ασφαλές περιβάλλον αποδοχής και παρέμβασης, όπου εκείνα μπορούν να εκφράσουν όσα εμποδίζουν την ομαλή ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη και δυσκολεύουν την προσαρμογή τους στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Έτσι συμβάλλουμε στην θεραπεία και την αποκατάσταση του προβλήματος που έχει προκύψει. Καθοριστικής σημασίας είναι η συνεργασία με τους γονείς. Γι αυτό και παρέχουμε παράλληλα συνεδρίες συμβουλευτικής γονέων ή οικογενειακής θεραπείας για την καλύτερη και συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος.

  • Θεραπεία Ζεύγους / Οικογένειας

Η οικογενειακή θεραπεία είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας και στοχεύει στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που εμφανίζονται μέσα στο οικογενειακό σύστημα, στη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της οικογένειας ως ομάδας, αλλά και στη διατήρηση της ψυχικής υγείας κάθε μέλους χωριστά.  Αυτό που κυρίως ενδιαφέρει την οικογενειακή θεραπεία είναι το πώς τα ατομικά χαρακτηριστικά και οι συμπεριφορές συνδέονται με το πλαίσιο μέσα στο οποίο εμφανίζονται. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών εξετάζονται οι τρόποι συνδιαλλαγής, οι κανόνες της οικογένειας, ενθαρρύνεται η άμεση επικοινωνία μεταξύ των μελών και η έκφραση συναισθημάτων. Παράλληλα εντοπίζονται οι θετικές πτυχές στη ζωή της οικογένειας με στόχο να αξιοποιηθούν για να εξομαλυνθούν οι δυσκολίες και οι συγκρούσεις.

Η θεραπεία ζεύγους πραγματοποιείται σε συνεδρίες που συμμετέχει από κοινού το ζευγάρι και το αίτημα αφορά αποκλειστικά τη σχέση τους. Ο θεραπευτής ενθαρρύνει την συναισθηματική έκφραση των δύο συντρόφων και διευκολύνει την επεξεργασία των θεμάτων που αφορούν την μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Στόχος είναι η ανακούφιση από τα συμπτώματα και τα προβλήματα που εμφανίστηκαν, η αμοιβαία έκφραση αναγκών, η μείωση των αρνητικών πεποιθήσεων και η αναζήτηση νέων πιο υγιών τρόπων επικοινωνίας.

  • Θεραπεία Τραύματος EMDR

Το EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) είναι η πλέον ενδεδειγμένη και σύγχρονη μέθοδος για τη θεραπεία ψυχικού τραύματος. Το τραύμα προκαλείται όταν εξαιρετικά στρεσογόνα γεγονότα λαμβάνουν χώρα, τα οποία το άτομο δεν καταφέρνει να επεξεργαστεί ικανοποιητικά. Αν ο φόβος, η ένταση και ο πόνος που συνοδεύουν τα γεγονότα αυτά δεν αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, μπορεί να οδηγήσουν στην εκδήλωση συμπτωμάτων ή ακόμα και σοβαρής διαταραχής με μακροχρόνιες επιπτώσεις στον ψυχισμό. Το EMDR Συνδυάζει στοιχεία από διάφορες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις και εφαρμόζεται αποτελεσματικά σε άτομα όλων των ηλικιών παιδιά, εφήβους, ενηλίκους. Στην αρχική φάση, ο θεραπευόμενος έρχεται σε επαφή με τις εσωτερικές του πηγές, τις οποίες και ενισχύει ενώ ταυτόχρονα εκπαιδεύεται σε τεχνικές χαλάρωσης και ανακούφισης από το άγχος. Με τον τρόπο αυτό προετοιμάζεται και ενδυναμώνεται ώστε να καταφέρει να επεξεργαστεί αποτελεσματικά τις τραυματικές εμπειρίες, διατηρώντας τον έλεγχο. Στόχος είναι η πλήρης ίαση και η εγκαθίδρυση νέων μοτίβων συμπεριφοράς, τα οποία διατηρούνται ως εφόδια για την αντιμετώπιση μελλοντικών αρνητικών εμπειριών.

  • Απομακρυσμένες Συνεδρίες (μέσω skype)

Oι συνεδρίες μέσω διαδικτύου έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικές και χρήσιμες, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εκείνες όπου η δια ζώσης θεραπεία δεν είναι εφικτή. Aκολουθούν τους κανόνες των κοινών συνεδριών, διεξάγονται σε καθορισμένη ημέρα και ώρα, διαρκούν 60 λεπτά και καλύπτονται από την αρχή της εχεμύθειας.  Πάντοτε διατηρείται ο στόχος πραγματοποίησης συνεδριών στο φυσικό χώρο και αυτό επιδιώκεται σε κάθε δυνατή ευκαιρία. Με αυτό τον τρόπο ενισχύουμε και διευκολύνουμε τη θεραπευτική πορεία.

Σπουδές

Τίτλος Σπουδών

Πτυχίο Ψυχολογίας
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στη Σχολική Ψυχολογία

Πανεπιστημιακό Ιδρύμα

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή

Επιπρόσθετες Σπουδές

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σεπτέμβριος 2013 – Φεβρουάριος 2014. Ινστιτούτο Τραυματοθεραπείας. Εκπαιδευτικός κύκλος Τραυματοθεραπείας με τη μέθοδο EMDR – (Eye Movement Desensitiztion and Reprocessing). / Σεπτέμβριος 2012 – Σεπτέμβριος 2013. Athens Coaching Institute. Diploma in Personal and Executive Team Coaching. /Οκτώβριος 2010 – Ιούνιος 2013. Μονάδα Οικογενειακής Θεραπείας Ψ. Ν. Α. 3ετες Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Θεραπεία Οικογένειας Συστημικής Προσέγγισης. / Νοέμβριος 2005 - Ιανουάριος 2006. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Σχολών Γονέων. Πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών-συντονιστών σχολών γονέων. / Οκτώβριος 2004 - Νοέμβριος 2004. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υγεία – Πρόνοια». Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης «Κατάρτιση στελεχών του δικτύου Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την προώθηση στην απασχόληση και την ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων του πληθυσμού». /ΕΠΟΠΤΕΙΑ 2014-2016 Μονάδα Οικογενειακής Θεραπείας Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (Ψ.Ν.Α.). ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Αγγλικά Γερμανικά Ισπανικά