Ζηκοπούλου Μαρία
Νοσηλευτής/τρια
Ηλικία 28 ετών
Ζηκοπούλου Μαρία
Νοσηλευτής/τρια

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες:

  • Ατομική υγιεινή και καθαριότητα
  • Έλεγχος πίεσης, σακχάρου
  • Συνοδεία σε Νοσοκομειακούς χώρους
  • Ενδομυϊκές και υποδόριες ενέσεις
  • Υποκλυσμοί χαμηλοί ή υψηλοί για θεραπευτικούς ή διαγνωστικούς σκοπούς
  • Τοποθέτηση υποδόριων εμφυτευμάτων

 

 

Απασχόληση:   μέχρι 8 ώρες καθημερινά