Ο ψυχολόγος μπορεί να βοηθήσει παιδιά και εφήβους να βελτιώσουν την προσωπική τους κατάσταση, να ανακουφιστούν από δυσάρεστα συναισθήματα, να βρουν λύσεις στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν:

  • Συναισθηματικού τύπου δυσκολίες

  • Δυσκολίες διαχείρισης οικογενειακών θεμάτων

  • Δυσκολίες συμπεριφοράς

  • Αναπτυξιακές διαταραχές

  • Διάφορα άλλα ψυχολογικά προβλήματα