Αναζητούμε και επιλέγουμε για εσάς αξιολογημένους
επαγγελματίες υγείας μέσα από μία λίστα πιστοποιημένων
συνεργατών της worklife_GREECE!

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 Ελέγχει το όνομα, τη διεύθυνση, την ταυτότητα ή το διαβατήριο.

 Συγκεντρώνει και αξιολογεί το πτυχίο, την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

 Διεξάγει συνέντευξη στον επαγγελματία.

 Ελέγχει και αξιολογεί συστάσεις από προηγούμενους εργοδότες.

Πατήστε σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες που επιθυμείτε να βρείτε επαγγελματία/ες